Stephen Boonzaaijer
MYSTICUS

Hier vindt u teksten die zijn ontstaan op momenten dat ik vervuld was met inzichten en ervaringen. Het is de bedoeling die laten wisselen, zodat de geïnteresseerde lezer(es) een kleine verzameling kan aanleggen. Als u citeert of kopieert, wilt u dan svp altijd mijn naam eronder zetten.

Hemelse vrede

Ik zag hemelse vrede
neerdalen als sneeuw uit de hemel
De wereld werd wit
en wij mensen werden stil

Zo daalt zij af in ons bestaan
de zorgen vallen weg
onze wereld lost op
en we worden kinderen Gods.

We zijn geen mensen meer van de dag
van ochtend, middag of nacht
We wandelen in de eeuwigheid
een ruimte waarin vrede heerst

De eeuwigheid en de vrede
dansen ons de hemel in.
Mensen geven elkaar een hand
vrouwen en mannen
kleinen en groten
rijken en armen
mensen ontdekken elkaar als medemens

De vrede maakt ons hemelbewoners
Zij verbindt ons
met de mooist mogelijke God
Hij leert ons de liefde
doet ons dromen en vergezichten zien.
Hij nodigt ons uit
zijn medespelers te zijn
in een oceaan van tijd.

Wie wil dat niet?
Een vleugje eeuwigheid
spoelt jaren van geploeter weg
verjaagt de herinnering
aan pijn en ellende.

De God van vrede
is een bron van vreugde
Hem beminnen gaat vanzelf
en waar de liefde komt
licht de vrijheid op.

Soms, als we opgesloten raken
in de kooi van ons bestaan
kijken we de hemel in
ademen de eeuwigheid en
doen de mantel van de vrede om

De kooi is dan weg
en de Schepper, onze mooie God
geeft ons de hand.

 Stephen Boonzaaijer, 2 maart 2016

 

*          *         *

 

BASISREGELS

 

1. Het is nooit verkeerd om iets goeds te doen.

Commentaar: Mensen blokkeren zichzelf vaak in hun wens iets goed te doen.

Het is nu te laat, denken ze. Of: Hij ziet me aankomen; Of ik heb het verspeeld. Of ik heb geen recht meer. Allemaal zelfbeperkingen die het gevoel verwoorden: Ik mag er niet zijn. Maar het is nooit voor iemand verkeerd om iets goed te doen. De grootste schurk, een nazi kampbeul of wie dan ook, mag deze regel toepassen.

2. Het is altijd goed om dicht bij God te kruipen.

Commentaar: Het gaat hier niet om de wens dicht bij God te komen, maar om de daad naar God toe te gaan en zo dicht mogelijk bij Hem te kruipen. Dat is altijd goed. Waarom? Omdat God zelf een bron van goedheid is. Dus regel 1 toepassen. Dicht bij de bron kruipen van alle goedheid is het doen van iets goeds. Ja toch? Zelfs de duivel en de grootste schurk mogen dat doen

3. Wie bij God wil zijn, zit al op zijn schoot.

Commentaar: In spirituele zaken springt een mens naar het volmaakte. Je kunt het niet maken, je kunt het niet veroveren, je kunt het niet verdienen. Je moet springen. Als je dat doet, begint er een leerproces. Je gaat ervaringen opdoen: wat je krijgt, wat je niet krijgt, wat je voelt en niet-voelt. Daarin ervaar je dat je er bent, en er zijn mag. Dat alles versterkt je relatie met God en je ervaring van geluk.

 

*          *         *

Eén-zijn

 

God laten wij samen-gaan,
delen, één-zijn
Dat moet voor u niet zo moeilijk zijn
U wordt daar toch niet minder van
Voor mij maakt het alles uit
Met u krijg ik vleugels
zie ik vergezichten en stijg boven alles uit.
Vergeet de aanpassing en de gehoorzaamheid.

Laten wij samen wandelen
in gesprek blijven
dan kan ik mij verwarmen aan uw liefde
verlicht worden door uw Geest
U bent mijn Schepper
U bent overal thuis en kent alle dingen
Als u bij mij bent
Laat ik het oude leven sterven
Ontvang ik uw eeuwigheid
vernieuw mij van dag tot dag.
U maakt mij vrij
van ijdelheid en onecht leven.

Steeds mijn God, kom ik bij u terug
om één te zijn met u
uw vrede en vreugde te proeven
Steeds kom ik thuis in uw gezelschap
waar de gezalfde mij begroet
en uw Geest ons verwarmt.

Stephen Boonzaaijer, 20 september 2015

——————————————————————————-

Een kosmisch visioen

Vrije bewerking van Johannes 1 : 1-14, uit het Grieks 

 

Voordat er iets was

bestond de Liefde

Zij welde omhoog uit het hart van God.

Alles wat bestaat is uit Liefde ontstaan

buiten de Liefde is er enkel verdriet, pijn en duisternis.

Het Leven ontstond uit Gods Liefde

daarom is het Leven goed

het leven draagt ons

het brengt ons aan het licht.

Het bestaan en het heelal is vol duisternis

maar het deert ons niet

Het licht van het leven verdrijft de duisternis

God heeft het leven in ons hart gelegd

Mens mogen wij zijn

in het licht mogen wij staan

De wereld met al haar mensenkinderen

leeft er aan voorbij

druk bezig met angst en hebzucht

maar zij die het licht in zich omdragen

mogen kinderen zijn van God

De liefde daalt steeds opnieuw in hen af

Dat was het geheim van Jezus,

die samen met zijn God mens was

licht en liefde verspreidde tot het eind

Stephen Boonzaaijer, 2013

 

*          *         *

 

HERFST EN WINTER

De bladeren vallen
De druiven worden geoogst
Het koren en de mais gaan van de velden
Het is uitverkoop; alles moet weg.

Wat achter blijft, is leeggeplukt
De zon verbergt zich achter wolken
De regen lijkt nergens goed voor
De kou dringt langzaam door in het bestaan.

Waar zijn we voor?
Wat doen we hier?
Waar moet dat heen?
Het leven sijpelt langzaam weg
We vallen als blaadjes op de aarde
Geven daar nog even kleur aan zwarte grond
om dan op te lossen in alles wat is geweest.

Maar de bomen weten beter
Van binnen gaat het leven door
Bevrijdt zich van ballast
Broedt op nieuw leven
Zij koesteren wat ze
onder de zon gekregen hebben
om straks weer op te staan
nieuw te zijn en feest te vieren.

De bomen zijn gelukkig
De kou zal hen niet deren
Zij koesteren een leven
dat nimmer sterft

Zij dragen het mysterie
van Schepping en Schepper
van onvergankelijkheid
van Licht dat nimmer dooft.

Stephen Boonzaaijer, november 2016