Stephen Boonzaaijer
MYSTICUS

Een pater die ik ken draagt op dit moment het Paasepos voor in verschillende Indonesische congregaties en op spirituele werkgroepen met jongeren in de internaten op Flores in Indonesië. Na zijn voordrachten komen steeds dezelfde vragen naar boven:

 

Is Jezus slechts een zoon van mensen of is hij de zoon van God, of  allebei?

Jezus is Zoon van God. Maar wat zeggen we daarmee? Toch niet dat God een kind heeft gekregen of bij Maria heeft verwekt? God is Geest. Hij heeft geen lichaam. Hij is onze geestelijke Vader, zoals Jezus ons leert. Er is een mooi Nederlands lied: Allen door de Geest geleid, zijn de kinderen van God. Paulus zegt in de Galatenbrief: Jullie zijn allen zonen van God door het geloof (Gal 3,26). En voor Johannes zijn alle gelovigen kinderen Gods.

Jezus noemt zich een profeet. Alle profeten zijn zonen Gods, maar Jezus is een profeet als geen ander. Niemand was zo belangrijk, niemand kreeg wereldbetekenis, niemand heeft zo intensief en met opoffering van zijn leven gewerkt. Hij deed dat in een geestelijke eenheid met God. Die bijzondere relatie met God bedoelen we als we zeggen: Hij is de Zoon van God.


Hoe kon Jezus zo’n bijzonder mens worden?

Door zijn relatie met God. Vergeet niet, hij is geboren als wij allemaal. Hij was een mens als wij (Paasepos). Daarboven is hij een geschenk van God. Hij slaat de brug slaat naar de wereld en ons allemaal. Hij geeft ons toegang tot God als Vader.


Is het Paasepos voor gewone mensen bedoeld? Mogen wij daarin wel meedoen?

Zoveel als je maar kunt en durft. God houdt niets voor ons verborgen en wil zijn eigen Geest met ons delen. Twijfel daar niet aan.


Hoe kan ik meedoen als ik nog in een oud tijdperk leef?

Dat is een probleem voor ons allemaal. We proberen nieuwe mensen te zijn in een oude wereld. Maar wie het niet probeert, wordt een slaaf van zijn omgeving en verleden.


Ik voel me een Petrus figuur, is het Paasepos dan wel bereikbaar voor mij?

Juist dan. Iedereen kan zich in Petrus herkennen. Toch werd hij de eerste apostel die verkondigde dat Jezus leeft. Dat was (naast Maria van Magdala) zíjn ontdekking. Het evangelie roept ons op om allemaal die ontdekking te doen en Jezus een plek te geven in onze ziel. In onze tijd is dat makkelijker dan voor Petrus of Paulus. De weg is geopend.


Holland stuurde de missie en de zending naar Flores om te vertellen dat Jezus de zoon van God was?

Terecht, maar in de hele christenheid is er te weinig gesproken en nagedacht hoe men dat kan begrijpen.


Wat moeten wij nu eigenlijk geloven? U brengt een heel andere boodschap

Ik breng geen andere boodschap dan de apostelen, maar ik laat er een ander licht over schijnen. Als mysticus en theoloog kan ik dat doen. Dat is ook nodig, want de kerk van eeuwen geleden, moet zich vernieuwen om de kerk van de toekomst te zijn.


Hoe denkt u over het leven na de dood?

Het is wat Jezus zegt: Laat de doden de doden begraven (Lc9,60) Als we nu in dit leven kinderen van God zijn, hebben we deel aan de eeuwigheid; de rest laten we aan God over.

 

Stephen Boonzaaijer, 11 maart 2016