Stephen Boonzaaijer
MYSTICUS

compleet-en-recht

In alle menu-delen treft u bovenaan een uitsnijding aan van het schilderij hierboven. Het is geschilderd door mijn Zweedse vriendin en kunstenares Helena Forsberg. Hoewel zij mijn geestelijke achtergrond niet kende, voelde zij zich geïnspireerd dit schilderij persoonlijk voor mij te maken. (Gesigneerd: Till Stephen av Helena, 1966)

De mens achter het verhaal

Ik kan me voorstellen dat u benieuwd bent naar de mens achter het verhaal. Het belangrijkste is dat mijn mystieke ervaringen geen verhalen zijn over vroeger gebeurde ervaringen, maar een hier en nu stromende bron diep in mijn ziel. Die bron is veel te sterk en te kostbaar om het binnen mijzelf te houden. Dat heb ik wel geprobeerd, maar daar is niemand beter van geworden. Ik heb na een diep rijpingsproces geleerd dat wat God een mens geeft voor de hele mensheid is bedoeld. Daarom geef ik mijzelf prijs op het Wereldwijde Web. Nu ben ik thuis bij God en sta alleen in de wereld; in eenheid met de Eeuwige, buiten de kooi van het bestaan. Ik mag de ruimte van God inademen en delen met alle mensen.

Vergeleken daarmee is mijn levensverhaal maar buitenkant. Toch wil ik daar niet aan voorbijgaan. Wij mensen zijn deel van de wereld en de werkelijkheid. Grote gebeurtenissen hebben mij – als ieder ander – gevormd en bepaald. Mijn geboorte in een bepaalde tijd, plaats en situatie heeft mij mens onder de mensen gemaakt. De grote wereld is het toneel waar ik – en ieder mens – mijn weg moest kiezen. Zo kreeg ik een gezicht en een ziel om te delen. Waar anders is een ziel goed voor? Delen is communiceren. Communiceren is liefhebben; en liefhebben maakt een mens partner van God.

Een paar jaartallen

1940 Geboren 13 september 1940 te Utrecht

1955 – 1964 Autodidactische periode, afgewisseld met werken en schrijven

1965 Examen Gymnasium B

1965 Studie Theologie RU Utrecht

1972 Kerkelijk examen

1973 – 1978 Hervormd predikant in de gemeenten Gaast/Ferwoude en Exmorra/Allingawier

1978 – 1985 Hervormd predikant te Barneveld

1984 – 1985 Aanvullend doctoraal Theologie

1986 – 1991 Doctoraal Psychologie RU Utrecht; daarnaast Filosofie

1988 – Pastor van de oecumenische Streekgemeente

2004 – 2008 Zeiltocht met mijn echtgenote rond de wereld in een zelfgebouwd zeilschip. Om het contact te onderhouden, kwamen we ieder jaar een maand over.

2009 – Ik pak de draad weer op als pastor van de OSG en als coördinator van St. de Bondgenoot.

Beknopt verhaal

Een lang actief leven heeft mij de kans gegeven een homo universalis te worden; iemand die ingevoerd is in alle grote gebieden. Ik werd psycholoog, therapeut, theoloog, pastor, filosoof en onderzoeker. Ik werd ambachtsman. Ik heb twee keer een boot gebouwd. De eerste keer een kleine boot in Friesland, waarmee we als jon gezin naar Engeland en Denemarken zeilden, en een tweede groter schip in Barneveld. Samen met mijn zoon en een groep vrienden hebben wij in drie jaar van een groot aluminium casco veranderd in een gracieus zeiljacht. In mijn studententijd heb ik vijf onbewoonbare huisjes gekocht voor bijna niets, opgeknapt en geschikt gemaakt voor studenten. Ik deed dat met veel plezier en vormde mij tot een veelzijdig bouwvakker. Als predikant in Barneveld heb ik mensen enthousiast gemaakt om een leefgemeenschap te stichten waar mensen die vastlopen een nieuw levensverhaal kunnen opstarten. Echt een ‘bondgenoot’ van mensen; een oase in de wereldwoestijn die al meer dan 25 jaar bestaat en bloeit als een van de mooiste leefgemeenschappen in Nederland, De Bondgenoot. Ik ben daar zelf ook gaan wonen en werd voorganger van een kleine Oecumenische Streekgemeente te Barneveld.

Mijn liefde ging uit naar het schrijven van boeken. Daarin probeerde ik de kennis door te geven die ik als mystieke ziel breder dan gewoonlijk kon verstaan. Naast de vele werken die gepubliceerd zijn, liggen nog drie boeken op de plank te wachten op een laatste redactie.

Anekdotische verhalen (wordt vervolgd)