Stephen Boonzaaijer
MYSTICUS

Boeken

hetpaas-eposHet Paas-epos, 2011 eerste druk, 2014 tweede gewijzigde druk. Een epos is een dichterlijk verhaal over een held (bijvoorbeeld de Odyssee) De held van dit epos is Jezus. Eigenlijk een anti-held; geen held die overwint maar iemand die vermoord wordt. Het bracht zijn leerlingen tot opstanding. De maand voor Pasen geef ik op uitnodiging voordrachten. Het epos beleeft men ten diepste als je het over je heen laat komen in een voordracht. Lees meer over het Paasepos en voordrachten. Het Paas-epos is ook verkrijgbaar in het

Indonesisch.

De taal van het boek Paasepos is wonderlijk mooi en de voordracht authentiek. Het was voor ons een ervaring, een verkondiging, het was opdracht en zending, het was mystiek. Het boekje Paasepos is fraai en toegankelijk: dat hebben veel mensen bij ons gezegd.’
Pater Frans Timmermans (Paters van de Heilige Geest in Gennep)

leven_en_wonen_op_een_erfLeven en wonen op één erf, 2011. Geschreven voor het 25 jarig jubileum van de Bondgenoot. Met Leefgemeenschap als leer-ervaring gaat dit boek over de kunst om als een groep samen te wonen en te leven. Het is een ‘sociaal’ boek; ook echtparen hebben daar veel aan gehad.

een_engel_op_bezoekEen engel op bezoek, 1996. Een mystiek boek in de vorm van een verhaal. Het is geschreven als een ode aan het leven na een tragische suïcide van een jonge vrouw in mijn omgeving. Uitverkocht, wordt misschien herdrukt.

thuiskomen_bij_godThuiskomen bij God, 1994. Een relationele, niet-dogmatische visie op het christelijk geloof. Het was zijn tijd ver vooruit, en opent nog steeds een nieuw perspectief op wat geloven is. Het sluit goed aan op de huidige zoektocht binnen de kerken.

“Dit boek is voor mij een openbaring.
Hoewel dit een theologisch werk is – en tamelijk ‘zware kost’ behandelt – is ‘deze heroriëntatie op het christelijk geloof’ voor mij als leek verrassend goed te lezen. Het is met vaart en passie geschreven, waardoor het meestentijds leest als een adembenemende roman. Dat is een grote verdienste van Boonzaaijer, want hij analyseert met vaardige, niets ontziende pen, (waarbij hij niet alleen zijn vernieuwende theologische inzichten deelt, maar ook blijkt geeft van zijn filosofische en psychologische kennis.) Hij bekritiseert eeuwenlange theologische hete hangijzers: zoals bijvoorbeeld de vergoddelijking van Jezus van Nazareth en het absurde schuldbesef waarmee de kerken de gelovigen sinds tijden hebben opgezadeld. Deel III over ‘het kwaad’ behandelt op sublieme wijze ‘het menselijk bestaan tussen God en de duivel.’ De auteur laat zien hoe ook de kerken door de eeuwen heen onmachtig spreken over het probleem van het kwaad. Ronduit ontroerend is daarna het vierde deel over de Nieuwe Mens; hierin wordt het visioen ontvouwd van de warme liefdesrelatie die er tussen mens en God kan zijn – waarvoor dit boek uiteindelijk een hartstochtelijk pleidooi is.
“Thuiskomen bij God” is een ware bevrijding uit verstarde denkbeelden waarin je als westers mens – of je je dit nu bewust bent of niet – gevangen bent onder invloed van een eeuwenlange christelijke cultuur.” – Marianne

 

het_dwaze_van_godHet dwaze van God, 1991. Korte vernieuwende stukjes, geschreven voor het kerkblad in Barneveld; en verzameld door een kring van vrienden.

voorbij_het_eerste_treffenVoorbij het eerste treffen, 1975. Geschreven onder de pseudoniem Stefan Anders. Het is een verzameling dagboeknotities over de eerste 10 jaar na mijn mystieke ervaring; hartstochtelijk en overdrijvend, Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrűbt. (Uitverkocht)

Bovenstaande boeken met reacties zijn, zover voorradig, te bestellen op de website van uitgeverij Strandt (www.strandt.nl).